Wat is mensenhandel?

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel in Nederland (NRM) definieert mensenhandel als volgt:

Het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de prostitutie afspelen, maar ook in andere economische sectoren zoals de horeca en de agrarische sector. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, dat mensenrechten in het geding zijn. Uitbuiting kan ook plaatsvinden in de vorm van gedwongen bedelarij. Mensenhandel is ook het met dwang werven, vervoeren etc. van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen. Het delict mensenhandel is omschreven in artikel 273f Wetboek van Strafrecht.