Justice and Care Nederland hecht grote waarde aan het veilig en zorgvuldig omgaan met de privacy en de persoonsgegevens van al onze relaties. In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij de informatie die mensen ons geven gebruiken, hoe we het opslaan en wat dat voor u betekent.

Als u vragen heeft over hoe uw informatie wordt behandeld of als u feedback heeft, neemt u dan contact met ons op:
Per e-mail: nederland@justiceandcare.org
Per post: Stichting Justice and Care Nederland, Postbus 10169, 1001 ED Amsterdam.

Wie zijn we?
Justice and Care Nederland stelt zich ten doel een significante bijdrage te leveren aan een wereld zonder slavernij. We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (registratienummer 51956306. Justice and Care Nederland is deel van een internationale samenwerking van entiteiten in India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Deze privacyverklaring betreft uitsluitend de Stichting Justice and Care Nederland.

Algemene informatie
Justice and Care bewaart en verwerkt persoonlijke informatie in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Hoe verzamelen we gegevens?
Rechtstreeks:
We verzamelen in de eerste plaats persoonlijke informatie wanneer u contact met ons opneemt- bijvoorbeeld door een donatie te doen, door te vragen op de hoogte gehouden te worden van ons werk, door te solliciteren naar een baan of op sociale media in contact met ons te zijn.

Via de website:
We verzamelen niet-persoonlijke gegevens zoals IP-adressen, details van gedownloade webpagina’s en bestanden die met behulp van cookies zijn gedownload. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Indirect van derden:
We krijgen informatie van derden, zoals justgiving.nl en geef.nl wanneer u via deze sites Justice and Care ondersteunt en u toestemming hebt gegeven om uw informatie aan ons door te geven. Organisaties als deze hebben hun eigen privacy beleid over hoe zij gegevens verwerken.

Via sociale media en andere sites:
Wij kunnen informatie verzamelen die u openbaar beschikbaar heeft gemaakt via sociale media en andere sites zoals Twitter, Facebook en Linkedin. Elk van hen heeft een eigen privacy beleid.

Van openbaar beschikbare gegevens:
We kunnen ook informatie verzamelen van openbare bronnen zoals kranten, blogs, artikelen, websites en de Kamer van Koophandel.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen en bewaren informatie, waaronder maar niet beperkt tot: uw naam, adres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, mailadres, verjaardag, uw bankgegevens, het bedrijf waarvoor u werkt, uw persoonlijke en zakelijke relaties, familiedetails, uw IP-adres en informatie over uw werk.

Waarom verzamelen we informatie?
In grote lijnen wordt deze informatie bewaard om ons in staat te stellen contact te houden en goed contact te maken met supporters, donaties te ontvangen en het werk van Justice and Care te helpen ontwikkelen en groeien.

Hoe gebruiken we uw informatie?
We gebruiken de informatie om:
• Relaties op de hoogte te houden van ons werk, soms via real time updates
• Steun te vragen, financieel of anderszins
• Donaties te verwerken
• Informatie te verstrekken die u heeft aangevraagd
• Bij te houden hoe de relatie zich heeft ontwikkeld, evenementen die u heeft bijgewoond, e mails die we hebben uitgewisseld en gesprekken die we hebben gevoerd etc.
• Marktonderzoek uit te voeren om ons in staat te stellen onze relaties beter te begrijpen
• De inhoud van de website aan te passen aan de toekomstige behoeften van bezoekers aan de site
• Bepaalde groepen toegang te geven tot specifieke inhoud op onze site
• Informatie te analyseren om ons begrip van donateurs en potentiele donateurs te vergroten
• Persoonlijke service te kunnen leveren

We kunnen openbaar beschikbare gegevens gebruiken (zie definitie hierboven) om potentiële partners te identificeren die mogelijk willen doneren. Als u geen relatie met ons wilt aangaan, bewaren we geen openbare gegevens over u die we voor dit doel hebben verzameld.

Voor zeer specifieke situaties

Van tijd tot tijd zullen we ook gegevens verzamelen en opslaan voor andere doeleinden, zoals het organiseren van een reis voor relaties om ons werk te zien. Dit wordt op dat moment met de persoon zelf afgesproken en kan gevoelige informatie bevatten, zoals persoonlijke gezondheid en ook zaken als paspoortinformatie. Deze informatie wordt alleen zolang als nodig bewaard.

Gebruik van digitale informatie
Andere informatie met betrekking tot website-activiteit kan door ons worden gebruikt om onze diensten aan te bieden en te verbeteren, om problemen met onze server of diensten te diagnosticeren, om u gevraagde informatie of technische ondersteuning te geven, om onze site te beheren en om met u te communiceren en om ons te helpen met een meer persoonlijke ervaring op onze site.

We kunnen ook verzamelde informatie samenvoegen en anonimiseren om inzicht te krijgen in trends en statistieken te produceren, zoals het aantal bezoekers dat onze site heeft bezocht / heeft geklikt op een link en hoe vaak een email is geopend. Wij verzamelen IP-adressen om algemene informatie te verkrijgen over het gebruik van deze website. Een IP-adres is een nummer dat door een webserver aan uw computer wordt toegewezen wanneer u op internet bent.

Wanneer u op onze site bent, hebben we een server die het IP-adres van uw computer registreert, dat we doorgaans alleen gebruiken om bij te houden hoeveel gebruikers een specifiek gedeelte van onze site hebben bezocht. We kunnen dergelijke informatie echter gebruiken om een gebruiker te identificeren als we van mening zijn dat er veiligheids- en / of beveiligingsproblemen zijn of mogelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Basis voor het verwerken van uw gegevens
Toestemming
Als u een nieuwe relatie bent van Justice and Care en ons uw gegevens voor de eerste keer heeft verstrekt in mei 2018, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven. U bent vrij om uw voorkeuren te wijzigen door te allen tijde contact met ons op te nemen (zie hieronder: uw voorkeuren wijzigen).

Legitieme interesse
Voor degenen die al langer betrokken zijn bij Justice and Care, kiezen we een andere
aanpak:

• Als u aan Justice and Care heeft gedoneerd of als u zich heeft aangemeld voor onze
nieuwsbrief, gaan we ervan uit dat u op de hoogte gehouden wilt worden van ons werk.

Cookies
Wij verzamelen gegevens met behulp van cookies. Een cookie is een alfanumeriek tekstbestand dat wordt verzonden vanaf een website en door uw webbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. In de meeste browsers kunt u de cookiefunctie uitschakelen, maar als u ervoor kiest om dit te doen, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies uitgeven zodra u onze site bezoekt. Onze website maakt gebruik van drie verschillende soorten cookies om optimaal te presteren:

•Functionele cookies om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert, bijvoorbeeld sessie cookies die bijhouden welke pagina’s u al bezocht hebt.
• Analytics cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en verbeteren.
• Sociale media cookies om inhoud van onze website gemakkelijk te kunnen delen via uw social media accounts.

Wilt u cookies verwijderen, dan kunt u eenvoudig uw webbrowser aanpassen (zie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) om cookies te weigeren of om u op de
hoogte te stellen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt. Als u zich bij ons registreert of
als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Hoe we uw gegevens delen

Wij delen uw gegevens niet met andere goede doelen of organisaties en verkopen of verhuren uw gegevens ook niet aan derden. Het is echter mogelijk dat we relevante delen van uw gegevens delen met partners of gelieerde partijen van Justice and Care die onder dit beleid vallen, inclusief degenen die ons helpen onze services te verlenen (zoals de bredere familie van Justice and Care in India, Nederland, de VS en Bangladesh) – dit zal in zeer specifieke omstandigheden zijn, bijvoorbeeld om een reis te vergemakkelijken om ons werk te zien, om een vraag te helpen beantwoorden of om een update te geven over een werkterrein dat u hebt gesteund. Het is mogelijk dat we informatie moeten doorgeven indien dit wettelijk vereist is of gevraagd wordt door een wetshandhavingsinstantie. Wij kunnen aan derden algemene informatie over bezoekers en gebruikers aan onze site verstrekken, maar deze informatie is zowel geaggregeerd als anoniem.

Onze serviceproviders en derden
We hebben een aantal agenten in dienst om ons te helpen bij het uitvoeren van taken namens ons, bijvoorbeeld door online donaties te verwerken en vervolgens informatie aan ons door te geven. Deze agenten zijn contractueel verplicht om uw gegevens te beschermen en wij blijven hiervoor verantwoordelijk.

Hoe en waar slaan we uw informatie op?
We gebruiken cloud-gebaseerde systemen om gegevens te verwerken en op te slaan (voornamelijk het Salesforce-platform). Gegevens kunnen daarom buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. We zorgen er voor dat persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met de Europese regels voor gegevensbescherming. We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met dit beleid. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking van uw informatie.

Hoelang bewaren we gegevens?
We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als wij het nodig achten om elke activiteit uit te voeren. We houden rekening met wettelijke verplichtingen en boekhoudkundige en fiscale overwegingen, evenals met wat redelijk is voor de betreffende activiteit. We houden bijvoorbeeld 7 jaar details van donaties bij om te voldoen aan belasting- en boekhoudvereisten, maar we zullen alleen medische persoonlijke gegevens die zijn verstrekt om deel te nemen aan een buitenlandse reis bewaren tot het moment dat de reis is voltooid. Legacy-inkomsten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor onze begunstigden. We kunnen de gegevens die u verstrekt voor onbepaalde tijd bewaren om het beheer van legaten uit te voeren en om te communiceren met de families van degenen die ons nalaten.

Veiligheid
Het is onze intentie om Secure Socket Layer (SSL) -software te gebruiken, die informatie die via internet wordt gegeven codeert om alle persoonlijke gegevens te beschermen zodra dit mogelijk is. We willen dat ons netwerk wordt beschermd en routinematig wordt gemonitord en dat de toegang tot persoonlijke gegevens wordt beperkt tot die personeelsleden en vrijwilligers wiens functie een dergelijke toegang vereist en dat gepaste training wordt geboden.

Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie die naar ons wordt verzonden, zo veilig mogelijk wordt verstuurd, kunnen we de veiligheid van de informatie die via internet wordt verzonden niet garanderen. Wanneer u informatie via internet naar ons verzendt, doet u dit op eigen risico.

Financiële details
Als u uw bankpas of creditcard gebruikt om een donatie aan ons te doen, of een reis betaalt – online, telefonisch of per post – zullen wij uw informatie veilig verwerken in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Standard. We slaan uw debet- of creditcardgegevens niet op en alle kaartgegevens worden veilig vernietigd zodra uw donatie of betaling is voltooid. Bankgegevens voor het incasseren van incasso’s of periodieke betalingsopdrachten. Wij of onze partnerorganisaties zullen altijd werken in overeenstemming met de regels voor automatische incasso-opdrachten.

Uw voorkeuren wijzigen
We willen ervoor zorgen dat u de informatie van Justice and Care ontvangt die u wilt op de manier die u wilt. U kunt op elk moment uw voorkeuren wijzigen voor wat u van ons ontvangt en hoe wij contact met u opnemen (e-mail, telefoon of e-mail).

U kunt dit doen door:
Een bezoek aan onze website www.justiceandcare.nl
E-mail ons: nederland@justiceandcare.org
Schrijf ons: Stichting Justice and Care Nederland, Postbus 10169, 1001 ED Amsterdam.

Uw rechten
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We informeren u (voordat u uw gegevens deelt) of we uw gegevens voor dergelijke doeleinden willen gebruiken. U kunt dergelijke verwerking voorkomen door het aanvinken van bepaalde vakjes op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen. Als u ons gevoelige persoonlijke gegevens verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of spirituele overtuigingen of uw fysieke of mentale gezondheid of toestand, stemt u hierbij uitdrukkelijk in met ons gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met het beleid.

U hebt het recht om details op te vragen van de informatie die wij over u bewaren. Neemt u dan contact met ons op via bovenstaande adressen (email en post).

Veranderingen in het beleid

Van tijd tot tijd zullen we deze verklaring wijzigen om deze up-to-date en relevant te
houden. De huidige versie is het laatst aangepast op 24 mei 2018.