Justice and Care is in 2008 in geboren vanuit de wens om mensenhandel te bestrijden door het toepassen van effectieve, multidisciplinaire oplossingen. Deze multidisciplinaire benadering is de kern van het werk van Justice and Care, zowel in de uitvoering van het operationele werk (bevrijdingsoperaties, juridische steun voor slachtoffers, support voor reintegratie etc.) als in de wijze waarop we zoeken naar systemische verandering. Justice and Care streeft naar een wereld zonder mensenhandel. Dat is alleen mogelijk door intensieve samenwerking met overheden en met andere organisaties.

As a business model, slavery is a no-brainer.  It’s a low-cost, low-risk business that generates huge profits.

Siddharth Kara, Director of human trafficking and modern slavery, Harvard’s Kennedy school of Government.