Stichting Justice and Care Nederland wordt na 11 jaar opgeheven

De afgelopen jaren bleek dat het financieel ondersteunen van het werk van onze zusterstichting in India op lange termijn niet wenselijk is. Het bestuur heeft geconcludeerd dat hiermee het bestaansrecht van de stichting in het geding is en heeft besloten de Nederlandse stichting op te heffen. We danken iedereen voor hun betrokkenheid en steun op verschillende manieren. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@justiceandcare.nl